Tytuł artykułu: Wpływ kształtu cząstek ilastych na wyniki analiz granulometrycznych gruntów spoistych

Autorzy: GORĄCZKO, A., TOPOLIŃSKI, S.

Słowa kluczowe: analiza granulometryczna, analiza areometryczna, prawo Stokesa, metoda dyfrakcji laserowej, LDA, grunty spoiste, anizotropia kształtu

Streszczenie: Pomiar wielkości cząstek za pomocą dyfrakcji laserowej (LDA) jest alternatywną analiz hydrometrycznych (HM) metodą oznaczania składu granulometrycznego gruntów. Przy oznaczaniu frakcji najdrobniejszych, o znacznej zawartości minerałów ilastych, zasadnicze problemy wynikają ze znacznej anizotropii kształtu cząstek. W pracy zawarto porównanie wyników oznaczeń wielkości cząstek iłów neogeńskich z Bydgoszczy. Zaproponowano formuły służące do transformacji wyników metody areometrycznej i metody dyfrakcji laserowej dla badanych gruntów.

DOI: 10.22630/PNIKS.2018.27.2.14

Cytowanie w stylu APA: Gorączko, A. & Topoliński, S. (2018). Wpływ kształtu cząstek ilastych na wyniki analiz granulometrycznych gruntów spoistych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 27 (2), 142-151. doi: 10.22630/PNIKS.2018.27.2.14

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Gorączko & Topoliński, 2018), następne powołania: (Gorączko & Topoliński, 2018)

Cytowanie w stylu Chicago: Gorączko, Aleksandra, Szymon Topoliński. "Wpływ kształtu cząstek ilastych na wyniki analiz granulometrycznych gruntów spoistych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 80 ser., vol. 27, nr 2, (2018): 142-151. doi: 10.22630/PNIKS.2018.27.2.14.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Gorączko, & Topoliński 2018)

Cytowanie w stylu Bibtxt: Bibtxt_utf8_80art5pl.bib

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back